INLOGGNING

Namn:
Lösenord:
Spara lösenord
 

INNEHÅLL
Adresser
Arrangemang
Kalltjärn
Kartor
KFUM-pladder
Klubbstuga
Länkar
Månadsprogram
Om KFUM Orientering
Tjejpladdret
Ungdomssidan

INTERNT
Arkivet
Ny medlem? Skaffa login!
Statistik
Styrelse & kommittéer
Ullmax

AKTUELLT
Stugvärdar 2020
Avlysning Skjutfältet
Eventor - Anmälan
KLUBBANMÄLAN (Eventor)
Löpex Vinterserie
Naturpasset

SPONSORER
 
OM KFUM ORIENTERING

Orienteringen blev 1927 officiellt upptagen som en sektion inom KFUM:s IA (Idrottsavdelning). Numera är vi en fristående förening, men med ett samarbetsavtal med KFUM Örebro. Vår verksamhet bedrivs idag med utgångspunkt från vår klubbstuga i Karlslund.

Klubbens målsättning med sin verksamhet är att utöva orientering på alla nivåer, både elit- och motionsverksamhet där det ska finnas plats för alla.


HISTORIK
Här hittar du en sammanställning av klubbens verksamhet, från starten i det tidiga 1900-talet fram till idag. Historik>>>

MEDLEMSKAP
Medlemsavgiften för alla aktiva medlemmar, oavsett ålder, är 500 kr/år. Familjeavgift, inklusive alla familjens barn upp till och med 20 år är 1500 kr/år. Passiva medlemmar erbjuds medlemskap till en lägre summa, 300 kr/år. Sätts in på pg 796808-4.

För ytterligare 50 kr/år blir du medlem i KFUM Örebros huvudförening. Insätts på pg 270240-5.

Glöm inte i samtliga fall att tydligt ange ditt namn vid inbetalning!

FÖRUTSÄTTNINGAR

Klubben står för anmälningsavgifter till samtliga tävlingar, med undantag av O-ringen. Klubben betalar inte för:
- Anmälningsavgift vid ej start
- Anmälningsavgift för träningstävlingar, t ex Milans poängserie och Vinterserien
- Del av anmälningsavgift som överstiger 130 kr per start, förutom för elitklasser och SM upp till och med HD21
- Extrakostnader i samband med efteranmälan
- Hyrbrickor

En tävlingsavgift som beräknas från de individuella tävlingar där deltagarna inte själva betalar startavgiften tas ut. Tävlingsavgiften är 75 kr per start maximerat till 750 kr per år och betalas av deltagare över 20 år. Tävlingsavgifter och startavgift för O-ringen samt ovan uppräknade kostnader debiteras resp. startande i efterhand.

Rankingavgift står resp. löpare själv för.

Resp. kommitté har som grundprincip ansvar för sin budget.

Deltagarna står själva för resekostnader om inget annat anges vid inbjudan (respektive kommitté ansvarar). När reseersättning betalas är ersättningen 18,50 kr/mil och skall alltid vara godkänd av ansvarig kommitté i förväg och kassören skall underrättas. Samåkning förutsätts.

Den som kört ska skicka reseräkning via mail till kassören och ange tävling/aktivitet, antal mil tur och retur samt medföljande i bilen. Reseersättning betalas aldrig ut när alternativet gemensam resa med buss/ar finns. Vid samåkning till tävlingar och aktiviteter där reseersättning inte utbetalas rekommenderas att varje medresenär är med och delar på kostnaden för resan.

Beräknad deltagarkostnad för läger och aktiviteter ska framgå i inbjudan (respektive kommitté ansvarar). Vid av klubben arrangerade läger/aktiviteter där egenavgift ska betalas ska lägeransvarig dela ut faktura på egenavgiften till samtliga deltagare och ge kassören kopia på fakturorna alternativt lista på personer och belopp. Pengarna ska sättas in på BG 126-1197.[ Tillbaka ]