Kassör och ledamot till ÖLOF kartkommitté saknas! 2023-03-05 18:25 

Valberedningen söker med ljus och lykta efter en ny kassör.

Birgitta sköter den löpande bokföringen men vi behöver en kassör som har det
övergripande ansvaret. Är du den vi söker?

Vi är även valberedning till ÖLOF och där har vi ett fyllnadsval på ett år i kartkommittén
som vi inte lyckats fylla. Är det kanske den posten du kan tänka dig?

Kontakta valberedningen eller Elin om du är intresserad!Läs nyheten på internet: http://kfum.eddata.se/ol/?page=shownews.asp?id=4593

Skrivet av: Elin Sundkvist Berg