KUL-kavlen, söndag 12 juni, Lundby 2022-06-02 16:55 

Vår jippostafett för KFUM-orienterare från typ vit/gul-nivå och uppåt. Since 1982!
Ungdomsträningsterrängen från 11 juni funkar något så när i dessa toppbrottstider på
örebrotraktens alla närkartor.

Terräng: Lundbykartans östra, relativt oskadda, del + stads-OL i Lundby villaområde

Samling: Mineralgatans slut vid Lundbys "lilla kulle". (Vänstersväng vid skolan)

Samling/start: Info 9.45, start c:a 10.00.

Anmälan: Senast fredag 10 juni 18.00 som kommentar till denna nyhet.

Återbud: Helst inte, men vid absolut nödvändighet via sms till 070-6681344

Beskrivning: Den äldsta och yngsta tredjedelen av anmälda startar på sträcka 1,
stämplar på 6-8 valfria kontroller av de 24 som finns på kartan. Efter målgång
framlottas lagkamraten till sträcka 2 genom dragning av namnlapp. Sträcka 2-löparna
besöker 8-10 av de ostämplade kontrollerna (alltså 16-18 st att välja på). Målgång och
dragning av sträcka 3-löpare enligt samma princip. Besöker återstående (6-10 kan
finnas kvar) ocj avslutar med en rak slinga.

Medhjälp: Gärna! Meddelas också som kommentar nedan.

Utom tävlan: Möjlighet, fr a för yngre ungdomar, att bara träna på att hitta de 24
kontrollerna finns. Anmäl gärna nedan för kartframställning.

Extraslinga: Sträcka 1-löpare brukar ibland vilja springa mer. Möjlighet finns till det på
Sträcka 3´s raka slinga som träning.

Jukolalöpare: Tag chansen till formtoppning!


Läs nyheten på internet: http://kfum.eddata.se/ol/?page=shownews.asp?id=4491


Skrivet av:

Lars Hellstrandh