Medlemsavgift 2022 2022-05-22 15:58 

Nu har de flesta förnyat sitt medlemskap, men för dig som inte ännu hunnit, du sätter in
500 kr/enskild medlem och 1.500 kr/familj på bg 79 68 08 - 4.Läs nyheten på internet: http://kfum.eddata.se/ol/?page=shownews.asp?id=4484


Skrivet av:

Hans Jonhed