KUL-kavlen NY DAG! Lördag 5/6 2021-05-24 16:31 

KUL-kavlen, en jippostafett för Vit/Gula ungdomar och uppåt.
Beskrivning nedan. Men förutsättningen är UPPEHÅLLSVÄDER. Vid regn kör vi som höststart i st f "våravslutning"

Plats: Vattendammarna, Ekersskogen. Inget regnskydd! Därav reservplanen.

Samling: 10.00. Laglig infart norrifrån, alt. via Runnaby gård.

Anmälan: Senast torsdag 3/6. Tills vidare som Kommentar till den här Nyheten.

Återbud: VIKTIGT! Intill lördag 9.00 via SMS på 070-6681344.

Vi upprepar 2020 års organisation - med förhoppning att det funkar coronasäkert:
Sport-Ident även i år! Tydlig växlingsdemonstration kommer att göras på plats. Nu med
fållor att följa.

Handsprit kommer att finnas.


Kort beskrivning för de som inte varit med:

20-25 kontroller på en karta. Startsträckan (de yngsta och de äldsta - om vi inte har
tillräckligt med unga ) tar c:a 6-8 valfria kontroller, växlar till klubbens mellankategori
genom att dra en "lott" med ett namn på. Denne/a tar typ 10-12 av de återstående
kontrollerna och drar sedan vid växlingen en "lott" ur sträcka 3-kategorien, som är sina
bästa år. Dessa tar de återstående kontrollerna + får en liten extra rak slinga innan
målgång.
Efter målgång på Sträcka 1 finns möjlighet att träna på svårare "icke-besökta" kontroller
eller små aktiviteter.

Borde funkar från Vit grupp och uppåt. Gröna hjärtligt välkomna att försöka hitta en del
av de 25 kontrollerna utom tävlan.

ANMÄLAN VIA KOMMENTAR NEDAN!


Läs nyheten på internet: http://kfum.eddata.se/ol/?page=shownews.asp?id=4353


Skrivet av:

Lars Hellstrandh