KUL-kavlen onsdag 12 juni 2019-05-30 08:56 

I år stadsnära: Hjärstaskogen med Vivallakullen. Samling 17.45 på cykelbanan mellan Hjärsta och kullen i Slättvägens förlängning.

På förekommen anledning: Se till att PARKERA rätt på gatorna, på rätt avstånd från korsningar, inte på cykelbanan o.s.v.

Anmälan senast måndag 10:e som kommentar nedan tills vidare.

Arrangörsmässigt bästa dagen - medveten om skolavslutningsproblematiken.

Borde funkar från Vit grupp och uppåt. Gröna hjärtligt välkomna att försöka hitta en del av de 25 kontrollerna utom tävlan.

Kort beskrivning för de som inte varit med:

20-25 kontroller på en karta. Startsträckan (de yngsta och de äldsta - om vi inte har tillräckligt med unga ) tar c:a 6-8 valfria kontroller, växlar till klubbens mellankategori genom att dra en "lott" med ett namn på. Denne/a tar typ 10-12 av de återstående kontrollerna och drar sedan vid växlingen en "lott" ur sträcka 3-kategorien, som är sina bästa år. Dessa tar de återstående kontrollerna + får en liten extra rak slinga innan målgång.

Mer info kan komma en vecka in i juni när jippot närmar sig, t.ex. om förtäring, sidaktiviteter m.m.


Läs nyheten på internet: http://kfum.eddata.se/ol/?page=shownews.asp?id=4165


Skrivet av:

Lars Hellstrandh